קהילת חב״ד ביתר עילית
ידידים מבינים
קופת הצדקה ביתר עילית

ידאגו כל בני החבורה

Reb Shulem, that's how everyone knew one of the important people in the Chabad community in Beitar Illit, Reb Pinchas Shalom Gloiberman z''l.

He devoted all of his time to Torah and mitzvos, and was beloved and respected by אנ''ש, חסידי חב''ד, and all other communities in town.

He raised a large and beautiful family with 9 children, and lived modestly.
It hasn't yet been a year since he was diagnosed with the terrible illness, which quickly led to his passing.
During the period of his illness, he was aware of the situation, and yet he looked ahead and accepted his ייסורים with אהבה.

Now he's passed on, leaving his wife and 9 children without a steady roof over their head, without פרנסה.

Please help as much as you can. Every penny will be directly forwarded to the family.

So far we have raised 452,717
Goal 1,000,000
45%
I want to help the Globerman family!
$ 0
Monthly For: Months
Amount fill success Please fill correct amount
Full name fill success Please fill correct full name
Email address fill success Please fill correct email address
אפשרויות תרומה נוספות

העברה בנקאית

בנק פאגי [52], סניף ביתר עילית - 177
מספר חשבון: 103519
על שם קופת הצדקה הכללית ביתר עילית
נא לציין: עבור קרן יתומי גלויברמן, קרן מספר 3488

תרומה בטלפון

1-800-22-22-44

קו הטלפון של קופת הצדקה ביתר עילית
נא לציין: עבור קרן יתומי גלויברמן, קרן מספר 3488

העברת תרומה לנציג ברחבי הארץ

חייג ל: 0545-959-344

או שלח מייל: kerren3488@gmail.com

נציגי הקהילות בביתר עילית

קמפוס ר׳ דניאל שוורצמן 054-209-8099
זוועהיל ר׳ שניאור ויינפלד 052-764-9960
כף החיים ר׳ יעקב רבינוביץ 053-425-2684
ספריה ר׳ אהרון קורנט 052-479-6224
מעזריטש ר׳ שניאור הניג 052-5000-646
מוצפי ר׳ משה גרינוולד 052-763-6787
אוהב ישראל ר׳ אבירם מגור 054-799-2052
Or contact us at:
email: kerren3488@gmail.com

Share with your friends